Go to Top

Pædagogisk og terapeutisk opholdssted i Jylland

Pædagogisk og terapeutisk opholdssted i Jylland – § 107 og § 66

Det er vores forhåbning, at du med hjemmesiden her vil kunne få en god og grundig forståelse af vores institution.

Bakkely er en selvejende institution med egen bestyrelse i Bakkely-Fonden. Vi har døgnåben hele året. Bakkely er grundlagt i 1998, og er godkendt til 12 døgnpladser.

Vi tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social service paragraf 107, midlertidigt botilbud og paragraf 66, Anbringelsessteder af børn og unge. Vi modtager unge i alderen mellem 14 – 30 år med psykiske og sociale problemer.

Opholdssted for unge med bulimi og psykiatriske diagnoser

Det er unge med psykiatriske diagnoser, eksempelvis unge med spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi o.lign.) evt. med tillægsdiagnose/diagnoser, borderline, OCD, asperger syndrom, løs personlighedsstruktur, personlighedsforstyrrelse, grænsepsykotiske træk, depression, angst m.m.

Vi kan være et “spejl” for unge med et større behov for en dybere følelsesmæssig kontakt. Og kan støtte i et videre udviklingsforløb med udredning, afklaring og fremadrettede handlinger.

https://www.bakkelyfonden.dk/medarbejdere/

Pædagogisk & Terapeutisk Opholdsted

Vi modtager ikke unge med en voldelig adfærd eller unge i et aktivt misbrug.

Bakkely

ligger i nogle smukke omgivelser, tæt ved fjord og strand, og vi mener, at vores bosted og behandlingen påvirkes positivt af de både smukke og til tider vejrmæssige barske fysiske rammer. Vi gør meget ud af, at miljøet inde såvel som udenfor fremstår så familiært som muligt, samtidig med at det naturligvis skal fungere som arbejdsplads for den personalegruppe, som er ansat på stedet.

Vi har

et struktureret miljø, hvor de unge hos os møder en dagligdag, der indeholder en højere grad af struktur og forudsigelighed, end unge sædvanligvis møder i deres hverdag uden for Bakkely.

Endelig

er vi opmærksomme på, at de unge på Bakkely møder forskellige former for sociale fællesskaber gennem vores værdier og normer, der naturligt indgår både i Bakkelys fælles kultur og i samfundets udenfor.

Behandlingsmiljøet

Er forankret i en miljøterapeutisk forståelse, hvor formålet er:

– At udvikle en positiv identitetsfølelsen.
– At udvikle individuelle sociale og faglige kompetencer.
– At udvikle selvstændigheden gennem mestringsstrategier til personlige kompetencer og kvaliteter.

De unge vil blive mødt på et personligt dybere plan med værdier som: Troværdighed, hensyn, nærhed, humor, ansvarlighed og tolerance. På Bakkely er der tid til at tænke sig om og tale om det, der presser sig på, og få sat sine tanker og følelser ind i en meningsfuld sammenhæng.

Har du brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte os. Vi er åbne overfor at sammensætte nye individuelle behandlingstilbud.