Go to Top

Pædagogisk og terapeutisk opholdssted i Jylland

PÆDAGOGISK OG TERAPEUTISK OPHOLDSSTED I JYLLAND – § 107 OG § 66

Bakkely er en selvejende institution, grundlagt i 1998 med egen bestyrelse i Bakkely-Fonden. Vi har døgnåbent hele året, og er godkendt til 12 pladser.
Vi tilbyder døgnbehandling i henhold til lov om social service paragraf 107, midlertidigt botilbud og paragraf 66, anbringelsessteder af børn og unge. Vi modtager unge i alderen  14 – 30 år med psykiske og sociale problemer.

Bakkely ligger i smukke omgivelser, tæt ved fjord og strand, og vi mener, at vores bosted og behandlingen påvirkes positivt af de både smukke og til tider vejrmæssige barske fysiske rammer. Vi gør meget ud af, at miljøet inde såvel som udenfor fremstår så familiært som muligt, samtidig med at det naturligvis skal fungere som arbejdsplads for den personalegruppe, som er ansat på stedet.

 

BEHANDLINGSMILJØET

Er forankret i en miljøterapeutisk forståelse, hvor formålet er:

-At udvikle en positiv identitetsfølelse
-At udvikle individuelle sociale og faglige kompetencer
-At udvikle selvstændigheden gennem mestringsstrategier til personlige kompetencer og kvaliteter

De unge vil blive mødt på et personligt dybere plan med værdier som; troværdighed, hensyn, nærhed, humor, ansvarlighed og tolerance. På Bakkely er der tid til at tænke sig om og tale om det, der presser sig på. At få sat sine tanker og følelser ind i en meningsfuld sammenhæng.

 

OPHOLDSSTED FOR UNGE MED SPISEFORSTYRRELSER OG PSYKIATRISKE DIAGNOSER

Vi er specialiserede i unge mennesker med psykiatriske diagnoser, eksempelvis unge med spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi o.lign.) evt. med tillægsdiagnose/diagnoser, borderline, OCD, asperger syndrom, løs personlighedsstruktur, personlighedsforstyrrelse, grænsepsykotiske træk, depression og angst mm.
Vi kan være et spejl for unge med et større behov for en dybere følelsesmæssig kontakt, og kan støtte i et videre udviklingsforløb med udredning, afklaring og fremadrettede handlinger.

 

-Har du brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte os. Vi er åbne overfor at sammensætte nye individuelle behandlingstilbud.

-Vi modtager ikke unge med voldelig adfærd eller unge i et aktivt misbrug.