Go to Top

Arbejdstræning

For de unge, som ikke længere skal gå i skole, arrangeres former for arbejdstræning når de unge mennesker er klar til det i behandlingsforløbet.

Bakkely har efter behov kontakt til og samarbejde med følgende muligheder:

– praktikforløb hos lokale erhvervsdrivende
– arbejde på værksteder
– praktiske projekterpå stedet
– Egu forløb
– Produktions Skole