Go to Top

Behandling af aspergersyndrom

Aspergersyndrom – § 107 og § 66

Aspergersyndromet hører under autismespektret. Det kan komme til udtryk på forskellig vis, mens autistiske klassiske symptomer samtidig til stede. Personer med aspergerlidelse har eksempelvis ofte meget specifikke og intense interesseområder, overfølsomhed inden for nogle eller alle af vores syv sanser samt mangel på interesse for andre menneskers følelser.

Et af aspergerlidelsens symptomer er som regel mangel på social forståelse. Dette er ofte medvirkende til et personligt kaos i personens selvopfattelse. Personen har igennem opvæksten tydeligt følt sig anderledes end andre og dermed følt sig uden for fællesskabet.

Hvordan hænger aspergersyndrom og spiseforstyrrelse sammen?

Forvirringen af selvopfattelsen og mangel på socialt fællesskab bevirker at spiseforstyrrelsens disciplin i forhold til mad og sult ”taler” tillokkende til aspergersyndromets tendens af specielinteresse. Det giver en grundlæggende følelse af et socialt fællesskab og tilhørsforhold, og menes at have en positiv indflydelse på personens selvopfattelse.

Hvordan behandles dette hos os?

Bakkely er et terapeutisk opholdssted, hvor der tilbydes døgnbehandling i henhold til paragraf 107 og paragraf 66.

Behandlingen går ud på at skille spiseforstyrrelsen og aspergerlidelsen fra hinanden.
Aspergerlidelsen har behov for struktur og forudsigelighed i enhver henseende i miljøterapien (hverdagen) samt specielle hensyn til, hvad personen har af negative sanseoplevelser, specielle interesseflader.

Spiseforstyrrelsen behandles i en struktureret hverdag og parallelt igennem forudsigelig madplaner og aftalte intervaller inden for nødvendig vægtøgning. Da begge lidelser har et ønske om at være styrende, desværre med modsatrettet interessebehov, er problematikken, hvilket styrende moment det skal være. Netop denne konstellation er behandlingskompliceret, men ikke desto mindre tager vi hånd herom på Bakkely.

Kontakt os for nærmere info