Go to Top

Behandling af OCD-symptomer

OCD-sympyomer – § 66 og § 107

OCD kan siges at være en tillægsdiagnose til spiseforstyrrelse. Det sker, at vi ser OCD-lignende symptomer på spiseforstyrrelsesramte unge.

På Bakkely foretager vi et målrettet relationsarbejde med unge med tegn på OCD. Tillid, anerkendelse, nærværd og forståelse af begge lidelser er de første afgørende behandlingsmål. Relationerne mellem behandler og den unge er af stor vigtighed. Tillid, tryghed og forudsigelighed i en fast daglig struktur er her af stor betydning for den unges håb og ønsker for på sigt at møde livets udfordringer.

Vores dygtige personale sørger for støtte og vejledning i hjælpestrategier og kompenserende muligheder – med det formål at minimere spiseforstyrrelsens tvang og regler, og hvad der eventuelt viser sig at være OCD.

At lære at mindske angsten

Det er af stor vigtighed at den unge lærer at give sig selv lov til på det personlige plan at det umiddelbart umulige er muligt at ønske sig af livet. Dette betyder at den unge lærer at gå imod angsten og kognitivt adskille symptomerne fra de to lidelser.

På Bakkely arbejder vi også med i hvilket omfang OCD og spiseforstyrrelse er infiltreret, og hvordan de fungerer hver for sig.

Vi er et terapeutisk opholdssted, hvor der tilbydes behandling i henhold til paragraf  66, paragraf 76, paragraf 107 m.m.

Hvad er OCD?

OCD er symptomer af tvangstanker og tvangshandlinger. Disse handlinger opstår på grund af et for højt angstniveau hos den unge. Gennem tvangstanker og tvangshandlinger kompenserer personen, så angstniveauet mindskes.

Hvordan hænger OCD og spiseforstyrrelser sammen?

På måde er det to særskilte lidelser, hvor det for begge er grundlæggende, at den unge lider af stor angst – angst for ikke at magte sin væren i livet på grund af livets uforudsigelighed.

OCD er som nævnt ovenfor handlingsstyrende. En spiseforstyrrelse indebærer ofte at have mange regler ud fra en nærmest tvangspræget tyranni på et meget personligt plan. Det kan være svært at vurdere om reglerne og tvangstankerne er en del af spiseforstyrrelsen eller decideret OCD. Spiseforstyrrelsen skygger på en måde over personligheden, og først når skyggerne er væk, vil det være muligt at møde den unges reelle personlighed. Efterfølgende bliver det muligt at vurdere, i hvor høj en grad den unge har OCD eller ej.

Kontakt os for mere info