Behandling af OCD

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger. OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger. Bakkely er blandt andet godkendt til at modtage unge med OCD-symptomer i henhold til paragraf 66 og 107.

 

Målrettet relationsarbejde godkendt iht. paragraf 66 og paragraf 107

På Bakkely foretager vi et målrettet relationsarbejde med unge med tegn på OCD. Tillid, anerkendelse og nærvær er de første afgørende behandlingsmål.  Vores personale sørger for at støtte og vejlede i hjælpestrategier og kompenserende muligheder – med det formål at minimere symptomerne.

 

At lære at mindske angsten

Det er af stor vigtighed at den unge lærer at give sig selv lov til, på det personlige plan, at det umiddelbart umulige er muligt at ønske sig af livet. Dette betyder, at den unge lærer at gå imod angsten og kognitivt adskille symptomerne fra jeg´et. Vores personale og ledelse er specialuddannet, da individuel behandling inden for dette område kræver stor viden, bevidsthed og forståelse – også netop for det psykologiske traume eller de problematikker, som ligger til grund for OCD-symptomerne.
Behandlingen er baseret den narrative tilgang og mentalisering, og er bygget op om samspillet mellem miljøterapi, en struktureret hverdag og psykoterapeutiske samtaler, hvor fokus er på mestringsstrategier, egenforståelse, ønsker, håb og drømme. Dette samspil er unikt og helt afhængig af hinanden for en vellykket behandling.

 

Hvad er OCD?

Tvangstanker (obsessioner) er ideer, tankebilleder eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Det drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte/kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden/symmetri. Tankerne er næsten altid pinagtigt generende og uhyre svære at modarbejde. Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer er tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. De hyppigste tvangshandlinger er vaske/rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens-/symmetriritualer. Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten ‘kun’ ritualer. Men oftest er det en kombination af begge dele.

Såvel tvangstanker som handlinger erkendes af den ramte som overdrevne og meningsløse, men på grund af den samtidige angst og følelse af uro er de færreste OCD-ramte i stand til at bryde den onde cirkel ved egen hjælp.

 

Hvordan hænger OCD og spiseforstyrrelser sammen?

På måde er det to særskilte lidelser, hvor det for begge er grundlæggende, at den unge lider af stor angst – angst for ikke at magte sin væren i livet på grund af livets uforudsigelighed.

OCD er som nævnt ovenfor handlingsstyrende. En spiseforstyrrelse indebærer ofte at have mange regler ud fra en nærmest tvangspræget tyranni på et personligt plan. Det kan være svært at vurdere om reglerne og tvangstankerne er en del af spiseforstyrrelsen eller decideret OCD. Spiseforstyrrelsen skygger på en måde over OCD´en, og først når skyggerne er væk, vil det være muligt at møde den unges reelle personlighed. Efterfølgende bliver det muligt at vurdere, i hvor høj en grad den unge har OCD eller ej.

En vellykket behanding

I visitationen undersøges og vurderes motivationen for at modtage behandling.
I visitationen er det afgørende, at den unge på et dybt grundlæggende plan selv siger ja til behandlingen. Det forventes ikke at være nemt for den unge. Erfaringerne har vist os, at den unges egen accept af tilbuddet er altafgørende for, at behandlingen kan lykkes.

Bliv beboer

Al visitation sker via Direktør Dennis Rasmussen på telefon 97 76 12 10
Den unge visiteres til Bakkely direkte fra handlekommunen, efter at der er opnået enighed med kommunen om indhold i vores tilbud. 

Vi er et åbent sted

Da Bakkely er et åbent sted, er der få regler at skulle følge. Der findes dog fire regler, som vi værner om på stedet.

  1. Man spiser sin mad

  2. Man selvskader ikke

  3. Man indtager ikke stoffer eller alkohol

  4. Man forlader ikke matriklen uden en forudgående aftale