Behandling af personlighedsforstyrrelse – paragraf  66 og 107

Godkendt i henhold til paragraf  66 og 107

Når man lever med en personlighedsforstyrrelse, kan ens personlighed væsentligt afvige fra det normale eller forventede. Personlighedsforstyrrelsen er ofte ikke umiddelbart tydelig, men den kan manifestere sig i nære relationer eller under stress, hvor reaktionerne kan være anderledes end det, der betragtes som almindeligt og acceptabelt. Personlighedsforstyrrelser påvirker den måde, man føler, tænker og handler på. Bakkely er et opholdssted for unge med med forskelligartede problematikker, herunder også personlighedsforstyrrelser. Vi er godkendt under paragraf 107 og paragraf 66.

Vi arbejder målrettet med relationen med den unge med tegn på en personlighedsforstyrrelse. Tillid, anerkendelse og nærvær er de første afgørende behandlingsmål.
Et tæt samspil mellem de miljøterapeutiske rammer, som er med til at strukturere hverdagen og give tryghed i forudsigelighed, samt individuelle terapeutiske samtaler er grundpillerne i vores behandling.

 

At lære at erkende sin personlighedsforstyrrelse

Det er af stor vigtighed at den unge lærer at give sig selv lov til, på det personlige plan, at det umiddelbart umulige er muligt at ønske sig af livet. Det særlige ved nogle former for personlighedsforstyrrelser er, at personen ikke selv oplever at have vanskeligheder. De synes snarere, at det er omgivelserne, der ikke udviser forståelse, imødekommenhed og rummelighed. Derfor oplever de heller ikke, at de har brug for hjælp og behandling.
Personalet på Bakkely arbejder målrettet med at opbygge den relation og tillid som skal til, for at kunne arbejde med den unge med en personlighedsforstyrrelse.

Psykoedukation kan ligeledes være en succesfuld gren af behandlingen, hvilken vi tilbyder eksternt. Vi har gode samarbejdspartnere i nærområdet, som vi sammen med den unge kan tilbyde at indlægge i behandlingen på Bakkely. Psyko er undervisning i, hvad det vil sige at have en (personligheds)forstyrrelse. Her lærer man om, hvad baggrunden for en personlighedsforstyrrelse er. Og man lærer, hvordan forstyrrelsen kommer til udtryk, og hvad behandlingen går ud på.  Dette betyder, at den unge lærer at gå imod angsten og kognitivt adskille symptomerne fra jeg´et.

Behandlingen er baseret den narrative tilgang og mentalisering, og er bygget op om samspillet mellem miljøterapi, en struktureret hverdag og psykoterapeutiske samtaler, hvor fokus er på mestringsstrategier, egenforståelse, ønsker, håb og drømme. Dette samspil er unikt og helt afhængig af hinanden for en vellykket behandling.

 

Hvad er personlighedsforstyrrelse?

Vi har alle nogle typiske træk, som andre vil beskrive os med. De kendetegner vores måde at være, tænke og opføre os på. Karaktertrækkene er vores personlighed. Det kan være, man er indadvendt, følsom, kærlig, stædig, naiv, hidsig eller noget helt andet. Eller at man er åben og imødekommende og tror på det bedste i andre eller er reserveret og mistroisk og har et negativt syn på andre og på tilværelsen.

Når man har en personlighedsforstyrrelse, afviger ens personlighed betydeligt fra det normale eller fra det forventede. I mange tilfælde er personlighedsforstyrrelsen ikke umiddelbart specielt iøjnefaldende. Men i nære relationer eller under pres, træder personlighedsforstyrrelsen frem, og man reagerer anderledes, end hvad der er alment accepteret og normalt. En personlighedsforstyrrelse betyder, at man har forstyrrelser i den måde, man føler, tænker og handler.

Læs mere om personlighedsforstyrrelser her

Vi hjælper unge i henhold til paragraf 107 og 66

Du kan læse mere om vores målgruppe her.

En vellykket behandling

I visitationen undersøges og vurderes motivationen for at modtage behandling.
I visitationen er det afgørende, at den unge på et dybt grundlæggende plan selv siger ja til behandlingen. Det forventes ikke at være nemt for den unge. Erfaringerne har vist os, at den unges egen accept af tilbuddet er altafgørende for, at behandlingen kan lykkes.

Bliv beboer

Al visitation sker via leder Bente Ulriksen på telefon 97 76 12 10
Den unges visiteres til Bakkely direkte fra handlekommunen, efter at der er opnået enighed med kommunen om indhold i vores tilbud. 

Vi er et åbent sted

Da Bakkely er et åbent sted, er der få regler at skulle følge. Der findes dog fire regler, som vi værner om på stedet.

  1. Man spiser sin mad

  2. Man selvskader ikke

  3. Der indtages ikke stoffer eller alkohol

  4. Man forlader ikke matriklen uden en forudgående aftale