Behandling af spiseforstyrrelse & anoreksi behandling

Vores personale og ledelse er specialuddannet, da individuel behandling af spiseforstyrrelse kræver stor viden, bevidsthed og forståelse – også netop for det psykologiske traume eller de problematikker, som ligger til grund for spiseforstyrrelsen. Dette gælder uanset om der er tale om anoreksi behandling eller andre former for spiseforstyrrelser. Vi er dedikerede til at tilbyde professionel og skræddersyet behandling for spiseforstyrrelser, herunder anoreksi, bulimi, BED, ortoreksi mm.

Vores spiseforstyrrelse- og anoreksi behandling er baseret på den narrative tilgang og mentalisering, og er bygget op om samspillet mellem miljøterapi, en struktureret hverdag og psykoterapeutiske samtaler, hvor fokus er på mestringsstrategier, egenforståelse, ønsker, håb og drømme. Dette samspil er unikt og helt afhængig af hinanden for en vellykket behandling. Det hele foregår i vores skønne og landlige omgivelser tæt på fjorden.

Når den unge med anoreksi eller anden spiseforstyrrelse bliver indskrevet på Bakkely, siger han/hun ja til:

– At spise alle sine måltider i form af 3 hovedmåltider og 1-3 mellemmåltider
– At vægtøge
– Narrative terapeutiske samtaler hver 14. dag
– At deltage i dagligdagens miljøterapeutiske rammer

Anoreksi behandling med individuelle madplaner

Madplaner udarbejdes altid individuelt. Når man flytter ind på Bakkely, flytter man ind med ønsker til, hvordan en madplan skal se ud, og denne bliver lavet i samarbejde mellem vores madplansteam og den unge. Dog forventes det at alle spiser husets menu hver aften og ligeledes frokost, hvor der er konkrete modeller/valgmuligheder som skifter hver dag. Skulle man være vegetar eller lignende, så findes der naturligvis en løsning på dette.

Kommer den unge fra en indlæggelse tager vi udgangspunkt i madplanen fra afdelingen i minimum 4 uger før vi kigger på justeringer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man spiser varieret, og at man både får fedt, kulhydrater og grøntsager samt alt derimellem. Det betyder også, at vi retter os ind efter deres Y-tallerkenmodel, som går ud på, at 1/5 af tallerkenen består af proteiner, 2/5 er kulhydrater og de sidste 2/5 er grøntsager.

Behandling af spiseforstyrrelse med måltidsstøtte

Bakkely er der måltidsstøtte til alle måltider. Formålet med støtten kan variere alt efter din situation og udfordringer, men fælles er, at træne færdigheder til at forberede, gennemføre og håndtere svære følelser før, under og efter et måltid.

-Hovedmåltiderne varer 1/2 time og mellemmåltider 20 minutter, og spises i fællesskab i hvert hus.
-Til alle måltider støttes du inden ved eks. planlægning, en snak om hvad som kunne være ekstra udfordrende, eller hvad behovet/øvepunktet aktuelt er.
-Efter måltidet følges der op på hvis noget blev svært, der tilbydes fokusskifte eks. i form af spil, massage mm., eller der kan være behov for siddetid i fællesarealerne, for at mindske eks. opkast eller overmotionering.

Måltidsstøtten varetages af det personale som er i vagt. Personalet har stor erfaring med at støtte ved og omkring måltider.

Behandling af spiseforstyrrelse uden veje- eller måleenheder

Vi ønsker at lære de unge at “gå med normaliteten”, og opøve tillid til egne evner ifht. at øse mad op. At anvende veje- eller måleenheder er anoreksi- og spiseforsyrrelsessymptomer samt kontrol-adfærd. Denne adfærd ønsker vi at ændre, så den unge kan blive mere fri. Personalet er trænet og har mange års erfaring i at øse korrekte mængder af, hvilket skal skabe tryghed for den unge. Der arbejdes intenst med tillid til at læne sig op af personalets erfaring, hvis den unge er utryg.

Vægtøgning og ugentlig vejning er obligatorisk ved anoreksi behandling

-Men hvordan, og hvor meget, er Bakkelys speciale. I samarbejde med den unge laves en handleplan for vægtøgning, og evt. mindskelse af motion. Står vægten stille eller taber den unge sig vil en øgning blive tilføjet kostplanen.

Alle unge bliver vejet en gang i ugen. En plan for dette aftales individuelt, når den unge er flyttet ind på Bakkely. Dette gør vi, for at holde skarpt øje med udviklingen, da de unges fysiske tilstand skal og vil blive taget alvorligt. I forlængelse heraf vil der minimum én gang om året blive foretaget et sundhedstjek hos de unges respektive læger.

Vi accepterer ikke spisestop på Bakkely, og i tilfælde af sådan kontaktes den unges egen læge og eller vagtlæge, således at der holdes skarpt øje med somatisk tilstand indtil enten genoptag af spisning eller indlæggelse i enten Århus eller Aalborg.

Kontakt os om anoreksi behandling og behandling af spiseforstyrrelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling, er du velkommen til at kontakte os og høre mere.

En vellykket behandling

I visitationen undersøges og vurderes motivationen for at modtage behandling.
I visitationen er det afgørende, at den unge på et dybt grundlæggende plan selv siger ja til behandlingen. Det forventes ikke at være nemt for den unge. Erfaringerne har vist os, at den unges egen accept af tilbuddet er altafgørende for, at behandlingen kan lykkes.

Vi er et åbent sted

Da Bakkely er et åbent sted, er der få regler at skulle følge. Der findes dog fire regler, som vi værner om på stedet.

  1. Man spiser sin mad

  2. Man selvskader ikke

  3. Der indtages ikke stoffer eller alkohol

  4. Man forlader ikke matriklen uden en forudgående aftale

Aktuel læsning

Bogen fokuserer på vigtigheden af at finde sin egen vej ud af spiseforstyrrelsens verden. En fantastisk inspirationskilde for både pårørende, dig som har en spiseforstyrrelse, og dig som er kommet på den anden side.