Formål med behandlingen

De overordnede formål er at støtte den unge til at komme i gang med uddannelse/arbejde, og efter endt behandling at have bidraget til, at den unge har opnået de personlige og sociale færdigheder, der hjælper dem videre til en aktiv og indholdsrig, selvstændig tilværelse udenfor Bakkelys rammer.

 

Bakkelyfællesskabet giver kontinuerlig nærvær

Rummeligheden hjælper ofte den unge på vej i den smertelige proces, som det er at erhverve sig ny selvindsigt omkring egne værdier og/eller svagheder. Vi hjælper med at fokusere på muligheder frem for begrænsninger og sætte fokus på både små og store succeser i dagligdagen.
Vi arbejder i videst mulig omfang på at vedligeholde og udbygge forholdet til de unges forældre samt de konstruktive personlige/ arbejdsmæssige netværk.

 

Opholdets behandlingsmæssige formål er:

– at påbegynde en behandling med udgangspunkt i individets ressourcer og problematikker.
– at færdiggøre tidligere behandlingsmæssige tiltag.
– at opbygge eller genetablere tillid til konstruktive kontakter til de unge og for de unge.
– at tilrette behandlingen på en måde, som giver de unge mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder og ansvarsfølelser.
– at de unge får opbygget et solidt selvværd, hvori selverkendelse går ind som en vigtig del af processen.