Som familie/pårørende

Vi har erfaret, at når en i familien har, eller udvikler et problem af psykisk karakter, som hos vore unge, kan hele familien opleve at blive belastet. Familiemedlemmerne føler ofte skyld, skam, afmagt eller fortvivlelse, hvilket vi mener, ikke er til gavn for den unge eller familien, – derfor samarbejdet.

For os har det stor betydning, at i som forældre/pårørende er trygge ved os og at i har tillid til at vi tager det alvorligt, at vi i en periode har ansvaret for jeres barn. Det er vigtigt, at vi får et godt samarbejde og kan tale åbnet om de ting der sker omkring jeres barn. Et godt samarbejde mellem os og jer som pårørende er af afgørende betydning for det pædagogiske arbejde med jeres barn/ung, og danner grundlaget for den positive udvikling.

 

Samarbejdet

Består i at vise jer som familie eller pårørende nye veje og metoder til at omgås den unge på. Vi tilbyder hjælp i det omfang, det er muligt med undervisning i adfærdskorrektion og i ændring af samarbejdsforhold.
Samarbejdet varetages af den unges kontaktpersoner og behandlerteamet, som efter individuel vurdering har kontinuerlige samtaler med forældrene, både fysisk på Bakkely og over telefonen.

Udover det faste personale kan andre relevante fagpersoner, efter behov, medinddrages i netværket og i familiesamarbejdet.

2-4 gange årligt indkaldes til statusmøde med den unge (under 18), i som forældre, kommune/sagsbehandler, ledelsen på Bakkely og et medlem fra den unges team. Her ses på den unges udvikling, evalueres på delmål og snakkes om fremtidig samarbejde

 

Kontakt til forældre

På Bakkely har dit barn et team, bestående af 3 pædagogiske medarbejdere, som har den primære kontakt til jer som forældre. Teamet ringer 2-3 gange i måneden og fortæller hvordan det går med jeres barn. Her er der altid mulighed for at sparre, og selvfølgelig få vendt praktiske ting eks. i forhold til hjemrejseplanlægning, ferier, økonomi mm.
Derudover vil vi altid kontakte jer, hvis der skulle opstå noget særligt, eksempelvis hvis jeres barn er sygt eller lignende. Som forældre er i selvfølgelig ud over ovenstående altid velkommen til at ringe på Bakkely.

 

Skole/arbejde/praktik

Vi har et tæt samarbejde med de lokale folke-/friskoler, Morsø Handelsgymnasium, Morsø Gymnasium, Thy-Mors HF & VUC, Morsø Produktionsskole o.lign. Sammen med den unge kigger vi på hvornår og hvordan et skoleforløb skal og kan genoptages/påbegyndes.

Gennem samarbejde med lokalsamfundet og lokale arbejdspladser kan vi tilbyde praktikpladser og arbejdstræning, og hjælper selvfølgelig altid den unge i samarbejde med en jobkonsulent fra kommune med at skræddersy et forløb.

 

Hjemrejse weekend

Af hensyn til vores planlægning af fællesarrangementer er der ca. hver 4. weekend fælles hjemrejseweekend. I tilfælde af nødvendighed er Bakkely naturligvis åben.
Hent planen for hjemrejseweekender i menuen til højre.

 

Gæster

Forældre, søskende og venner til vores beboere er meget velkommen til at komme på besøg og evt. overnatning.
Af hensyn til den enkeltes behandling, husets rytme og planlægning skal det dog altid være efter forudgående aftale med personalet.

 

Ferie

En gang årligt arrangerer vi fælles ferierejse i henholdsvis Danmark eller udland.
Der planlægges yderligere en fælles årlig hjemrejse-ferieuge. (Som oftest uge 29)

 

Arrangementer

– Sommerfest i juni.
– Julehyggedag i november
– Forældredag (enten forår eller efterår)

Obs!
Aktuelt kan der være aflysning grundet retningslinjer for COVID-19

Hjemrejsekalender

De unge har ca. 1 gang i måneden planlagt hjemrejse, både i forbindelse med udvalgte weekender, ferier og helligdage.

Hent hjemrejsekalenderen for 2021 her…

Aktuel læsning

Bogen fokuserer på vigtigheden af at finde sin egen vej ud af spiseforstyrrelsens verden. En fantastisk inspirationskilde for både pårørende, dig som har en spiseforstyrrelse, og dig som er kommet på den anden side.

bog