Som familie/pårørende

Vi har erfaret, at når en i familien har, eller udvikler et problem af psykisk karakter, som hos vore unge, kan hele familien opleve at blive belastet. Familiemedlemmerne føler ofte skyld, skam, afmagt eller fortvivlelse, hvilket vi mener, ikke er til gavn for den unge eller familien, – derfor samarbejdet.

For os har det stor betydning, at forældre/pårørende er trygge ved os og har tillid til, at vi tager opgaven med ansvaret for barnet/den unge alvorligt. For en periode har vi ansvaret for den unge, men det er af afgørende betydning for behandlingen og det pædagogiske arbejde, at forældre/pårørende-samarbejdet fungerer, at der kan tales åbnet om de ting der sker omkring barnet/den unge.

 

Samarbejdet

Består i at vise familien/pårørende nye veje og metoder til at omgås den unge på. Vi tilbyder hjælp i det omfang, det er muligt med undervisning i adfærdskorrektion og i ændring af samarbejdsforhold.
Samarbejdet varetages af den unges kontaktpersoner og behandlerteamet, som efter individuel vurdering har kontinuerlige samtaler med forældrene, både fysisk på Bakkely og over telefonen.

Udover det faste personale kan andre relevante fagpersoner, efter behov, medinddrages i netværket og i familiesamarbejdet.

2-4 gange årligt indkaldes til statusmøde med den unge (under 18), hvor forældre/pårørende, kommune/sagsbehandler, ledelsen på Bakkely og et medlem fra den unges team deltager. Her ses på den unges udvikling, evalueres på delmål og snakkes om fremtidig samarbejde

 

Kontakt til forældre

På Bakkely har barnet/den unge et team, bestående af 3 pædagogiske medarbejdere, som har den primære kontakt til forældre/pårørende. Teamet ringer 2-3 gange i måneden og fortæller hvordan det går og giver mulighed for at drøfte positive, såvel som negative ting. Her er der altid mulighed for at sparre, og selvfølgelig også få vendt praktiske ting eks. i forhold til hjemrejseplanlægning, ferier, økonomi mm.
Derudover kontakter vi altid forældre/pårørende, hvis der skulle opstå noget særligt, eksempelvis sygdom eller ulykke. Som forældre er man selvfølgelig ud over ovenstående altid velkommen til at ringe til Bakkely.

 

Skole/arbejde/praktik

Vi har et tæt samarbejde med de lokale folke-/friskoler, Morsø Handelsgymnasium, Morsø Gymnasium, Thy-Mors HF & VUC, Morsø Produktionsskole o.lign. Sammen med den unge kigger vi på hvornår og hvordan et skoleforløb skal og kan genoptages/påbegyndes.

Gennem samarbejde med lokalsamfundet og lokale arbejdspladser kan vi tilbyde praktikpladser og arbejdstræning, og hjælper selvfølgelig altid den unge i samarbejde med en jobkonsulent fra kommune med at skræddersy et forløb.

 

Hjemrejse weekend

Af hensyn til vores planlægning af fællesarrangementer er der ca. hver 4. weekend fælles hjemrejseweekend. I tilfælde af nødvendighed er Bakkely naturligvis åben.
Hjemrejseplanen sendes til forældre/pårørende for et år af gangen.

 

Gæster

Forældre, søskende og venner til vores beboere er meget velkommen til at komme på besøg og evt. overnatning.
Af hensyn til den enkeltes behandling, husets rytme og planlægning skal det dog altid være efter forudgående aftale med personalet.

 

Ferie

To gange årligt arrangerer vi fælles ferierejse i henholdsvis Danmark eller udland, samt tager på en skiferie i januar/februar
Der planlægges yderligere en fælles årlig hjemrejse-ferieuge. (Som oftest uge 29)

 

Fælles arrangementer

– Sommerfest i juni.
– Julehyggedag i november
– Forældredag (enten forår eller efterår)

Hjemrejse

De unge har ca. 1 gang i måneden planlagt hjemrejse, både i forbindelse med udvalgte weekender, ferier og helligdage.
Dette for at støtte og opretholde relationerne i den unges hjem.
Ud over denne faste weekend, må man selvfølgelig, såfremt behandlingen tillader det, gerne tage hjem.

Aktuel læsning

Bogen fokuserer på vigtigheden af at finde sin egen vej ud af spiseforstyrrelsens verden. En fantastisk inspirationskilde for både pårørende, dig som har en spiseforstyrrelse, og dig som er kommet på den anden side.

bog