Udslusning og efterværn

Bakkelys udslusning er et aftalt tilbud, der kan hjælpe den enkelte med at finde sine grænser og få flyttet de indre forhold i den retning, hvor man kunne tænke sig at komme hen. Det vigtigste er at få realiteter og visioner til at mødes på et niveau, hvor man er den centrale figur med kontrollen. Det vil sige, at den der har kontrol og overblik, er den der styrer og kan udvikle sig.
Det vigtigste er at “jeg kan følelsen” er med hele vejen, og at troen på at det nytter bliver arbejdsredskabet. Hverken mere eller mindre.

 

Formålet

Formålet med Bakkelys udslusningskoncept og et efterværn er at sikre en glidende overgang mellem Bakkely og livet udenfor i egen bolig, så der er tillid til at viderebygge på trygge relationer, som allerede er skabt i behandlingsarbejdet. Også denne proces er væsentlig for den unges fortsatte succes i en meget sårbar periode, hvor denne står over for både at skulle stå på egne ben og forholde sig til helt nye mennesker i sociale arbejds- eller uddannelsesmæssige situationer.

 

Hvordan

Der findes ikke en “one-fits-all” model på en udslusning. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov, ressourcer og kompetencer ifht. at skulle flytte i egen lejlighed. Vi har mulighed for at lave miniudslusning på Bakkely, hvor den unge bor i enten den lejlighed vi har til rådighed over stuehuset eller i “udsigten” (som er en bygning, der ligger lidt for sig selv) hvor der arbejdes på og forberedes til at skulle ud i egen lejlighed.

Miniudslusningen er en tryg måde at vokse med tanken og udfordringerne ved at skulle bo alene/uden for Bakkely, og tager udgangspunkt i selvstændighed, både i forhold til praktiske og økonomiske forhold, men også ifht. måltider. Det aftales altid individuelt hvordan og hvor længe miniudslusningen foregår.

Udslusning i egen lejlighed tager ligeledes udgangspunkt i  den unges selvstændighed, ressourcer og kompetencer. Oftes hjælpes den unge efter fraflytning med ugentlige besøg af personalet, kontaktpersonsamtaler, terapi og måske ugentlige besøg på Bakkely, hvor der spises med i fællesskabet, eller man deltager i tema-aften.

Udslusning og miniudslusning

På Bakkely har du mulighed for miniudslusning i enten vores lejlighed eller i “udsigten”, begge på matriklen, så du på en tryg måde og i vante rammer og med personalet tæt på bliver klar til egentlig udslusning i egen lejlighed.

Bliv beboer

Al visitation sker via Direktør Dennis Rasmussen på telefon 97 76 12 10
Den unges visiteres til Bakkely direkte fra handlekommunen, efter at der er opnået enighed med kommunen om indhold i vores tilbud. 

Vi er et åbent sted

Da Bakkely er et åbent sted, er der få regler at skulle følge. Der findes dog fire regler, som vi værner om på stedet.

  1. Man spiser sin mad

  2. Man selvskader ikke

  3. Man indtager ikke stoffer eller alkohol

  4. Man forlader ikke matriklen uden en forudgående aftale