Go to Top

Behandlingstilbud

Der er 1 ledig plads på Bakkely lige nu – du er velkommen til at kontakte os for yderligere information alligevel.

Udslusning og efterværn, – en vigtig del af Bakkelys behandlingskoncept.

Vi forsøger dagligt at bibringe den unge indsigt i egne problematikker.

Et specialiseret behandlingstilbud
med vægt på en dagligdag, hvor det vigtigste er: Nærhed, hensyn til individet, ansvarlighed, humor, positive oplevelser og primært jeg-opbyggende støtte.

Der arbejdes på en afvikling af tidligere indlærte og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, for at den unge kan lærer at forholde sig konstruktivt og realistisk til sig selv og sin omverden.

Vi forsøger dagligt at bibringe den unge indsigt i egne problematikker, der forhindrer ham eller hende i et bæredygtigt samvær med andre eller i udnyttelsen af de muligheder, der ligger i unge og personalegruppens indbyrdes relationer og sammenhænge.

Øvrige værktøjer
På det ugentlige husmøde styrkes de sociale færdigheder og samværsrelationerne.

Ugen der gik, gennemgås, og man forholder sig til hinanden og sig selv under overskrifterne:

Hvordan har vi det med hinanden?
Tildeling af negativ og positiv kritik.
Planlægning af ugen der kommer.

Den Individuelle terapi eller behandling
er nænsom, og der vil udelukkende blive anvendt blide terapiformer gennem miljøterapi, familieterapi, gruppeterapi, samtaleterapi, massageterapi og lidt kropsterapi, der alle respekterer den enkeltes grænser, og terapiformerne vil blive planlagt med udgangspunkt i den enkeltes resurser, personlige kvaliteter og hensyntagende til den personlige udviklingsproces.

Terapien vil være jeg-støttende, og generelt tage afsæt i kognitiv terapi metoden. Det vil sige, den måde hvorpå mennesker forstår sig selv, andre og verden omkring sig. Vore tanker – uanset om de er negative eller positive – er selvopfyldende profetier. Det vi tror på, bliver vores virkelighed.

Spiseforstyrrelser
I arbejdet med spiseforstyrrelser hjælper vi den unge med at erstatte sin spiseforstyrrelse med mere hensigtsmæssige handlinger bl.a. ved at arbejde med:

– De bagvedliggende årsager til spiseforstyrrelsen.
– Forholdet til maden.
– Roller og adfærdsmønstre gennem vanens magt.

Læs mere om miljøterapien