Dagligdagen

Dagligdagen på Bakkely er bygget op om miljøterapiens fundament. Hverdagen er fast struktureret, og vi står op, spiser, har pligter, mødes og går i seng på samme tidspunkter hver dag. I løbet af ugen er der indlagt forskellige “projekt-tider”, som kan være alt fra rengøring, fredagsture og husmøde til tema-aften.
Som beboer har du faste pligter i det hus, du bor. Man skiftes til at hjælpe med forberedelser af måltider, holde huset rent og få vasket klude mm.

 

Dagsrytme:

Kl. 8.00 (weekend Kl. 8.15): Morgenmad. Efterfølgende kort oprids af dagen, der gives evt. svar på spørgsmål / ønsker og vigtige informationer viderebringes mv.
Kl. 9.00: Morgen gåtur (med mindre man har siddetid, grundet lav vægt)
Kl. 10.00: Projekt (kan være rengøring, fredagstur, indkøb mm)
Kl. 11.00: Formiddagsmad og projektpause
Kl. 11.20: Projekt fortsætter
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.00: Mulighed for yderligere planlægning af dagen. Egen tid
Kl. 14.00-15.00: Personalet holder overlab
Kl. 15.30: Eftermiddagsmad
Kl. 15.50: Egen tid. Evt. kreativt værksted, tøjvask mm.
Kl. 18.00: Aftensmad
Kl. 18.30: Egen tid, evt. bad, kp-samtaler, kreativ mm.
Kl. 20.00: Sen-aften. Fælles samling / måltid / tilbud om NADA og massage
Kl. 20.20: Egen tid. Evt. klargøring til nat, massage, nada, spil mm.
Kl. 21.30: Personalet går til kvalitetssikring
Kl. 22.00: Godnat. Nattevagten er til rådighed i husene

 

Din stemme i fællesskabet

Vi vægter højt, at de unge skal bruge deres stemme, ses og høres, og lytte til, hvad de selv føler og tænker, og derved blive mere selvstændige. Vi har i løbet af ugen derfor en række samlinger, hvor de unge får lov at byde ind og komme med deres meninger og holdninger til hverdagen på stedet:

-Tema: De unges tid alene. Hver tirsdag. Der udarbejdes af de unge en plan over hvilke temaer de gerne vil drøfte, eller hvad de gerne vil beskæftige sig med. Det kan være yoga-forløb, keramik, spil-aften, diskutere specifikke emner, have en foredragsholder ude mm.

-Infomøde: Når der har været personalemøde (hver 2. onsdag) informeres beboerne omkring punkter på dagsordenen som vedrører miljøterapien.

 

Fritiden

På Bakkely er der næsten ubegrænsede muligheder for a være aktiv og dyrke sine interesser. Der er mulighed for selvstændigt at gå til aktiviteter i ungdomsskoleregi, musikskoler, til kørekortundervisning, idrætsforeninger m.m. Måske tage på cafe´, i teatret eller biografen.
På vores egen adresse tilbyder vi først og fremmest en fantastisk natur. Vi ligger i landlige omgivelser med marker og strand som nærmeste nabo. Naturen omkring os indbyder til hygge, nærvær, ro og fordybelse.

 

Skole/arbejde/praktik

Vi har et tæt samarbejde med de lokale folke-/friskoler, Morsø Handelsgymnasium, Morsø Gymnasium, Thy-Mors HF & VUC, Morsø Produktionsskole o.lign. Sammen med den unge kigger vi på hvornår og hvordan et skoleforløb skal og kan genoptages/påbegyndes.

Gennem samarbejde med lokalsamfundet og lokale arbejdspladser kan vi tilbyde praktikpladser og arbejdstræning, og hjælper selvfølgelig altid den unge i samarbejde med en jobkonsulent fra kommune med at skræddersy et forløb.

 

Hjemrejse weekend

Af hensyn til vores planlægning af fællesarrangementer er der ca. hver 4. weekend fælles hjemrejseweekend. I tilfælde af nødvendighed er Bakkely naturligvis åben.

 

Gæster

Forældre, søskende og venner til vores beboere er meget velkommen til at komme på besøg og evt. overnatning.
Af hensyn til den enkeltes behandling, husets rytme og planlægning skal det dog altid være efter forudgående aftale med personalet.

 

Udflugter

Der arrangeres jævnligt udflugter til omegnens seværdigheder eller storbyens tilbud som biografer, museer, koncerter, bowling, stand-up og lign.

 

Ferie

To gange årligt arrangerer vi fælles ferierejser:
Vinterferie – dette kan være en sommerhustur i Danmark, en skiferie i udlandet mv.
Sommerferie – dette foregår i Danmark eller i udlandet.

Der planlægges yderligere en fælles årlig hjemrejse-ferieuge. (Som oftest uge 29).

Faciliteter på Bakkely:

-Kreativt værksted
-Shelter
-Køkkenhave
-Mulighed for egen have
-Strand 500 m.
-Boksepude
-Massage
-Nada (akupunktur)
-Laser

I hver uge:

-Husmøde
-Infomøde
-Temaaften for de unge
-Fredagstur
-Lørdagstur
-Indkøb

Åbne døre

Man kan altid finde et personale eller en fra ledelsen at tale med.
Der er åbne døre på Bakkely, og ellers må man altid gerne banke på. Vi er klar til at lytte.