Go to Top

Familiesamarbejde

Vi føler det vigtigt at have både familien og netværket med, når en ung bor hos os.

Vi har erfaret, at når én i familien har eller udvikler et problem af psykisk karakter, som hos vore unge, kan hele familien opleve at blive belastet.

Familiemedlemmerne føler ofte skyld, skam, afmagt eller fortvivlelse, hvilket vi mener, ikke er til gavn for den unge eller familien, – derfor samarbejdet.

Derfor gør vi meget for at involvere og motivere familien til et samarbejde og hjælpe til med en forståelse af, hvad det kan betyde at have problemer af denne karakter, som vore unge har pådraget sig.

Vi tilsigter
at vise familien nye veje og metoder til at omgås den unge på. Vi tilbyder hjælp i det omfang, det er muligt med undervisning i adfærdskorrektion og i ændring af samarbejdsforhold.

Samarbejdet varetages af den unges kontaktpersoner og behandlerteamet, som efter individuel vurdering har kontinuerlige samtaler med forældrene, både fysisk på Bakkely og over telefonen.

Udover det faste personale kan andre relevante fagpersoner, efter behov, medinddrages i netværket og i familiesamarbejdet.

– Vi opstiller mål.
– Vi arbejder i dybden.
– Vi skiller tingene ad.
– Vi er åbne for forandring.
– Vi arbejder ud fra respekt for det enkelte menneske.
– Vi arbejder gennem omsorg, nærvær og feedback, – hermed skaber vi grobund for åbenhed og udvikling.