Go to Top

Forældrenetværk

3 gange årligt afholder vi forældrearrangementer

– En sommerfest i juni.
– En julehyggedag i november og
– En forældredag (enten forår eller efterår)

Forældredag marts 2020

Hjemrejse- og aktivitetskalender for 2020

Hjemrejsekalender 2020 tilrettet

Opdateret 27. februar 2020.