Go to Top

Info

Info om opholdsstedet Bakkely

Opholdsbetaling pr. måned pr. ung beboer 2020 Kr. 99.938

Ovenstående pris er den normale opholdsbetaling ved fuldtidsanbringelse, såfremt der ikke kræves særlige personaleressourcer i forbindelse med barnets/den unges anbringelse. Prisen omfatter alle normale ydelser inkl. betaling for tilsyn, kost, logi, ferier, personlig pleje mv. samt aflønning af pædagogisk personale.

Beregning af opholdsbetaling for en anbragt med behov for særlig støtte (kr. pr. måned):

Opholdsbetaling – fuldtid jf. driftsbudget for 2020 99.938 kr.
Ekstrabevilling pædagogisk personale:  
1 1/2 ekstrabevilling 55.639 kr.
1 ekstrabevilling 37.092 kr.

Vi har 1 ledig plads.

Specialer:

Spiseforstyrrelse: anoreksi/bulimi – Evt. med en tillægsdiagnose (OCD, Asperger syndrom, ADHD)
Personlighedsforstyrrelse (borderline)
Skizotypisk sindslidelse

Følgende struktur er gældende:

1. Visitation.

2. Indflytning.

3. Observationsperiode (ca. 1 – 3 mdr.).
Her udarbejdes individuel behandlings- og handlingsplan.
Opfølgningsmøde med sagsbehandler, forældre og de kommunale samarbejdspartnere o.a.

4. Vi arbejder miljøterapeutisk:
Grænsefast og forudsigelig struktur samt kontaktpersonsamtaler.

5. Vi arbejder med obligatorisk fastlagt psykoterapeutiske samtaler:
Ugentlig samtale.

6. Opfølgningsmøder:
Der udarbejdes opfølgningsrapport.
Opfølgningsmøde med forældre, sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere.

7. Udslusningen indeholder:
Mini-udslusning på Bakkely.
Intern udslusning med målrettet botræning i egen lejlighed som regel i Nykøbing.
Efterværn.

8. Afslutning:
Gradvis afvikling af hjemmebesøg.

Hvordan findes nøglen til et godt liv?

Nøglen til livet har vi selv, – vi skal blot finde døren, hvor låsen passer til nøglen.
Vejen til døren har mange muligheder, og mange valg skal træffes på vej til låsen.

– Bakkely giver rammerne til ro og stabilitet.
– Bakkely tilbyder i samarbejde med den unge at starte processen, som giver mulighed for at finde overskud til at søge nye veje og afprøve ny muligheder.
– Bakkely tager medansvar for, i samarbejde med den unge, at motivere og inspirere til vigtigheden af selv at turde tage medansvar for at træffe valg, der bygger på personlig udvikling.
– Bakkelys mål med behandlingen er, at den unge når frem til at tage ansvar for sit eget liv ud fra den unges egne forudsætninger.
– Bakkely vejleder og inspirerer den unge til at påbegynde uddannelse, starte i jobtræning eller andre fremadrettede aktiviteter.

Opdateret 27. februar 2020