Go to Top

Kvalitetssikring

Medarbejdergruppen er Bakkelys styrke

Den brede sammensætning af medarbejdergruppen er Bakkelys styrke og helt nødvendig for at kunne yde en helhedsorienteret indsats overfor de unge og deres familier.

For at sikre en fælles forståelse af den unges udfordringer i en behandling, er der vægtet meget tid til behandlingsplanlægning, opfølgning og evaluering af indsatsen i forhold til de unge.
Den løbende koordinering af personalets arbejde omkring de enkelte unge sker ved daglige ”overlap” og ved ad hoc møder/samtaler.

Det tætte relationsarbejde
og de ofte meget komplekse personlige historier hos vores målgruppe betinger, at der løbende arbejdes med faglig opkvalificering af medarbejderne både inden for det psykologiske og det socialpædagogiske arbejdsfelt.

Kontaktpersonsordning
Alle unge har 1-2 faste kontaktpersoner, der indgår i et team omkring den unge sammen med ledelsen. Kontaktpersonerne er de personaler, der i særlig grad har indsigt i samt overblik over, alle forhold omkring den unge.

Dette foregår ved at skabe samværsformer på mange niveauer, blandt andet via aktiviteter i grupper eller på tomandshånd (så som byture, gåture, cafébesøg, lægebesøg, samtaler mv.), for derved at give muligheder for fællesskabsfølelse, social støtte, stimulering af færdigheder og træning.

Det er kontaktpersonerne, der i særlig grad samarbejder med forældrene og endelig er de ansvarlige for at have et særligt øje på, hvordan den unges trives.

Opdateret 18. oktober 2018.