Go to Top

Målsætning

Den individuelle behandling er et kernepunkt.

Målsætning
At behandlingen vil være rettet mod en personlighedsudvikling og en personlighedsmodning, hvor målet er: indsigt i egen situation, opnåelse af mestringsstrategier til varetagelse af egen situation, således at den unge bliver i stand til at mestre en social og så optimal tilværelse som muligt.

At beboerne vil blive mødt med en fordomsfri og en umiddelbar accepterende holdning, hvor forståelsen af den unge er: ”han eller hun er et menneske med visse problemer og behov, men også et individ med normale sider, behov og visioner”.

Behandlingssamarbejdet
styres og systematiseres via den daglige ledelse og støttes af fagligt definerede arbejdsopgaver, faste samarbejdsformer, samt løbende og forpligtigende skriftliggørelser, f.eks. i form af dagbogsnotering og journalisering.

For at rette en effektiv og målrettet indsats for de unge, arbejder personaleteamet reflekterende og vil ved brug af viden og indlevelsesevne forsøge at forstå den unge, så de handlinger, der udføres, svarer til den aktuelle psykiske tilstand, den unge befinder sig i.

Individuelle behandling er et kernepunkt
Personalet arbejder på at opsætte muligheder, der tilgodeser både det umiddelbare og indlysende, men også de skjulte og for den unges ukendte problemstillinger.

Husk! Latter virker beroligende og har ingen bivirkninger