Målgruppe

Opholdssted for unge som har ondt i livet – en kamp mod anoreksi, bulimi, depression, personlighedsforstyrrelse, eller andre psykiske lidelser.

 

Fakta om målgruppen

Det er karakteristisk for en del af målgruppen, at den har vist tendens til at “falde igennem” i forhold til tidligere behandlingstilbud, eller har vist sig “vanskelige at nå” i mere forpligtende kontakter. Det er unge, som har ondt i livet, og som oplever sig selv som usikre, angste, utilstrækkelige eller som værende anderledes, og som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller med en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Vores primære målgruppe er unge med:

-Anoreksi
-Bulimi
-Personlighedsforstyrrelse

Vi modtager unge direkte fra psykiatriske afdelinger eller fra Centre for Spiseforstyrrelser. Herudover har vi også erfaring med unge, der endnu ikke har været indlagte, men hvor den ambulante behandling ikke har været tilstrækkelig, – da der skal større fokus på den adfærdskorrigerende indsats, samt de bagvedliggende årsager til sygdomssymptomerne .