Målgruppe – paragraf 43, 66 og 107

Vores primære målgruppe er unge under 30 med spiseforstyrrelsesproblematikker. Herunder anoreksi, bulimi, BED og ortoreksi. Vi er godkendt under Serviceloven paragraf 43. 66 og 107.
Bakkely modtager og behandler også unge med både psykiske og sociale udfordringer, og som oftest hænger disse ting sammen med spiseforstyrrelsessymptomerne. Oftest ligger der en depression, angst, en grad af OCD eller anden psykisk lidelse under spiseforstyrrelsen.

 

Fakta om målgruppen

Det er karakteristisk for en del af målgruppen, at den har vist tendens til at “falde igennem” i forhold til tidligere behandlingstilbud, eller har vist sig “vanskelige at nå” i mere forpligtende kontakter. Det er unge, som har ondt i livet, og som oplever sig selv som usikre, angste, utilstrækkelige eller som værende anderledes, og som enten ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller har afbrudt en sådan, eller som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Vores primære målgruppe er unge med:

-Anoreksi
-Bulimi
Personlighedsforstyrrelse af forskellig art

Vi modtager unge direkte fra psykiatriske afdelinger eller fra Centre for Spiseforstyrrelser. Herudover har vi også erfaring med unge, der endnu ikke har været indlagte, men hvor den ambulante behandling ikke har været tilstrækkelig, – da der skal større fokus på den adfærdskorrigerende indsats, samt de bagvedliggende årsager til sygdomssymptomerne.

Vi er godkendt i henhold til SEL paragraf 43, 66 og 107

Har du nogle spørgsmål? Kontakt os og hør meget mere. Du kan ringe på telefon (+45) 97 76 12 10 eller sende en mail på bakkely@bakkelyfonden.dk.