Go to Top

Massage

Massage er beroligende og gør ofte de unge mindre anspændte

Massage er et særlig hensyntagende arbejdsredskab, der kan kombinerer pædagogisk viden med kunsten at kommunikere gennem berøring og massage.

Massage er beroligende og gør ofte de unge mindre anspændte, mere nærværende og opmærksom.

Vi registrerer på de unge, at det at mærke kropslig velvære, fysisk og psykisk afspændthed, kan være medvirkende til en dybere motivation til et fortsat arbejde med egen proces.

De væsentligste erfaringer vi har gjort os er, at massagen er et meget brugbart redskab, som de unge i høj grad efterspørger.

Med udgangspunkt i en konkret problemstilling tilrettelægges og udføres hensyntagende massage på briks, i en stol eller på gulvet.