Go to Top

Miljøterapi

Med miljøterapi, er det muligt for os at arbejde terapeutisk i alle døgnets timer

Miljøterapi er en beskyttende arbejdsform, som Bakkely tager ansvar for. Miljøterapi foregår i hverdagens samvær mellem de unge, kontaktpersonerne og det øvrige personale.
I miljøterapi er alle aspekter af den unges hverdag tilrettelagt sådan, at de støtter og bidrager til den unges terapeutiske proces, ligesom de relationer den unge indgår i med Bakkelys personale alle har et terapeutisk sigte.
Med miljøterapi er det muligt for os at arbejde terapeutisk i alle døgnets timer. Det er muligt at etablere et kontinuerligt og vedholdende arbejde, og det er muligt at arbejde med problemstillingerne, netop som de opstår i hverdagslivet.

Alle forståelser
af den unge, de overordnede målsætninger og tilgange formuleres skriftlig i en samlet plan for behandlingen, som evalueres løbende.

Bakkelys struktur og opbygning, både hvad der angår ledelsen af personalet, institutionens udseende osv., er vigtig i den samlede terapeutiske proces.

Miljøterapien er en vigtig indfaldsvinkel for at integrere ellers adskilte fagligheder i en samlet tilgang. F.eks. skole, psykiatrisk konsultation, pædagogisk læring og evt. ekstern terapeutisk indsats

Læs om personlige samtaler