Om Bakkely

Bakkely er et pædagogisk og terapeutisk opholdssted specialiseret i unge med spiseforstyrrelser. Herunder også psykiske og sociale problematikker.

Vi er en selvejende institution, grundlagt i 1998 med egen bestyrelse i Bakkely-Fonden. Vi har døgnåbent hele året, og er godkendt til 12 pladser.
Vi tilbyder døgnbehandling i henhold til lov om social service paragraf 107, midlertidigt botilbud og paragraf 66, anbringelsessteder af børn og unge. Vi modtager unge i alderen  14 – 30 år.

Vores behandling er bygget op omkring en miljøterapeutisk ramme, hvor idegrundlaget bygger på en overbevisning og erfaring om, at det er muligt at forene både en terapeutisk og en pædagogisk behandling. Vi arbejder narrativt og mentaliserende, og har en personalegruppen med en meget bred tværfaglighed. Vores erfaring er nemlig, at vores forskelligheder er vores styrke. Forskellighed viser den unge mere nuancerede muligheder og spejlinger, og sikrer viden både sundhedsfagligt, pædagogisk og terapeutisk.

Vores botilbud ligger i smukke omgivelser, tæt ved fjord og strand. Vi mener, at vores dagligdag og behandling påvirkes positivt af de både smukke og til tider vejrmæssige barske fysiske rammer. Vi gør meget ud af, at miljøet inde såvel som udenfor fremstår så familiært som muligt, og at det skal føles rart både at bo og komme på besøg på Bakkely

Obs

-Vi modtager ikke unge med voldelig adfærd eller unge i et aktivt misbrug!

Behandlingsmiljøet

 

Grundlaget for behandlingen på Bakkely bygger på en overbevisning og erfaring om, at det er muligt at forene både en terapeutisk og en pædagogisk behandling, således at det munder ud i et bo- og behandlingstilbud.
Et tilbud, der i en enkel beskrivelse er individuel terapi kombineret med den pædagogiske praksis i dagligdagen (miljøterapien).
Uanset om det er i dagligdagen eller terapirummet arbejder vi mentaliserende og ud fra den narrative tilgang.

Bakkelys ideologi bygger på en tænkning om, at

“-et menneske i udvikling er et menneske der føler sig set, hørt og forstået.”

Opholdssted for unge med spiseforstyrrelser og psykiatriske diagnoser

 

Vi er specialiserede i unge mennesker med spiseforstyrrelser/selvskadeproblematikker (anoreksi, bulimi, cutting o.lign.)  Herudover har vi bred erfaring med evt. tillægsdiagnose/diagnoser, borderline, OCD, asperger syndrom, løs personlighedsstruktur, personlighedsforstyrrelse, grænsepsykotiske træk, depression og angst mm.

Vi støtter den unge i at blive klogere på spiseforstyrrelsens adfærd og få en bredere forståelse af og indsigt i HVORFOR han/hun lider herunder, samtidig med at vi støtter den unge i nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre og mestringer.

Fysiske rammer

 

Vores sted ligger i smukke omgivelser med naturen som nærmeste nabo. Næsten uanset hvor du kigger hen, vil du se vand, marker og åbne vidder. Ro, fordybelse og at mærke vind og vejr er derfor en stor del af hverdagen på Bakkely.

Vi lægger stor vægt på at stedet skal føles hjemlig, hyggelig og danne rum for kreativitet hvad enten du har grønne fingre, er udendørs-menneske, kan lide at sy, male eller strikke eller dyrke yoga