Godkendelse og tilsyn

Bakkely blev i 1998 Amtsgodkendt som et bo- og opholdssted til unge med massive psykiske og sociale udfordringer.

Med kommunalreformens indførelse i 2007, overgik vi lokalt til Morsø Kommune, og pr. 1. januar 2014 overtog Socialtilsyn Nord ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud i de nordjyske kommuner, herunder Morsø Kommune.

Socialtilsyn Nord fører tilsyn med Bakkely iflg. regionens regulativer.

Bakkely er godkendt til 12 døgnpladser.

Bakkely har fagligt personale på vagt gennem hele døgnet.

Derudover fører Arbejdstilsynet samt Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med Bakkely.

Opdateret d. 16. april 2024.

 

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord:

Tilsynsrapport oktober 2023

Tilsynsrapport juli 2022

Tilsynsrapport april 2022

Tilsynsrapport november 2021

Tilsynsrapport juli 2020

Tilsynsrapport oktober 2019

Tilsynsrapport december 2018

Tilsynsrapport 2017 (samlet vurdering)

 

Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet:

Tilsynsrapport d. 4. maj 2021 – kemisk risikovurdering

Tilsynsrapport d. 4. maj 2021 – arbejdsmiljøuddannelse

Accept af kemisk risikovurdering d. 4. maj 2021

Accept af arbejdsmiljøuddannelse d. 4. maj 2021

 

Tilsynsrapporter fra Styrelsen fra Patientsikkerhed:

Tilsynsrapport medicinhåndtering – marts 2024