Pædagogik

Bakkelys baggrund bygger på en overbevisning og erfaring om, at det er muligt at forene både en terapeutisk og en pædagogisk behandling, således at det munder ud i et bo- og behandlingstilbud. Et tilbud, der i en enkel beskrivelse er individuel terapi med helhedspædagogiske betragtninger og handlinger. Vi arbejder ud fra følgende pædagogiske metoder:

 

Narrativ tilgang/samtaleterapi

På Bakkely arbejder vi ud fra den narrative tilgang, som grundlæggende opfatter et menneskes livshistorie, som en masse små fortællinger. Det er ud fra kendskabet til de fortællinger og opfattelser, vi har om os selv, at vi kan begynde at skabe nye fortællinger. Det er vigtigt for os, at de unge på stedet får nogle nye og gode fortællinger om dem selv. Vi hjælper dem med at få øje på de gode egenskaber eller intentioner, de har, og med tiden vil både små samtaler, ord, hensigter osv., kunne danne sig til en ny fortælling om den unge.

Kerneordet i den narrative tilgang er nysgerrighed. Vi bestræber os på at være nysgerrige på mennesket bag handlingen. Hvilke intentioner ligger bag, hvad ligger til grund for intentionen, hvilke værdier kommer det af osv. Vi tror på, at man via nysgerrighed, sammen med den unge kan finde frem til, hvad der er kernen bag en handling, og derved hjælpe den unge til at få øje på de værdier og grundsten, der ligger dybt begravet inden i den enkelte.

Læs mere om narrativ praksis på DISPUKS hjemmeside her…

 

Mentalisering

Vi oplever på Bakkely, at de unges mentaliseringsevne ofte ikke er alderssvarende. Det er en af årsagerne til, at vi benytter vi os af mentalisering i hverdagen på Bakkely. Ved hjælp af denne metode, vil vi forsøge at få de unge til at sætte ord på, og forstå de følelser, de kan opleve. Til tider kan der opstå nye følelser, som man ikke vidste man havde, men alt dette er medvirkende til at få en bedre forståelse af sig selv, sine følelser, behov og grænser. Det betyder også, at jo mere der arbejdes med mentalisering, og jo bedre de unge kan forstå deres eget følelsesregister, jo lettere vil de også have ved at forstå deres omgangskreds, familie osv.

En del af personalet har fået en 2-årig uddannelse i mentalisering fra Villa Sult, som er bosiddende i Norge. Der har sidenhen løbende været afholdt supervision med de to stiftere af stedet, som to gange om året stadig kommer på Bakkely for at give supervision, undervisning, råd og vejledning til personalet. Dette er med til at opretholde et standardniveau for personalet på Bakkely ifht. at arbejde mentaliserende.

Læs mere om VILLA SULT her…