Værdigrundlag

Vi laver ikke unge mennesker om, men lærer dem at blive bedre til at være dem, de allerede er, på godt og ondt. Sammen med hver enkelt ung skaber vi det frie og fordomsfrie rum, som giver plads til at opleve sig selv og føle sig oplevet, som et helt menneske i behandling på Bakkely. Ud fra denne tilgang er vores værdigrundlag baseret på følgende 6 pinde:

 

Tryghed

Vi forsøger at skabe tryghed i hverdagen. På Bakkely sker det blandt andet gennem forudsigelighed, hvilket lavpraktisk betyder,  at vi har det samme gennemgående personale en hel dag, således de unge ikke skal forholde sig til et vagtskifte midt på dagen. For os betyder tryghed også, at de unge kan stole på os. Når der bliver sagt noget, bliver det ligeledes fulgt til dørs. Vi taler ikke med tomme ord.

Åbenhed

Vi er ikke kun et fysisk åbent sted, men også et rummeligt åbent sted, hvilket hos os betyder, at man er åben overfor hinanden med tanker og følelser. Som ung på Bakkely forventes det, at man er åben, da behandlingen udelukkende kan rykkes ved hjælp af åbenhed og dialog. Vi ved selvfølgelig også, at åbenhed sker i takt med at trygheden indfinder sig, hvilket vi har fuld forståelser og respekt for, og de unge får den tid, de har behov for, førend de begynder at åbne op.

Hjemlighed

Personalet forsøger på daglig basis, at skabe de bedste hjemlige rammer for de unge, således at Bakkely er et sted, man har lyst til at bo, i den tid man er i behandlingen. Det er vigtigt for os, at stedet ikke føles institutionelt, og i den sammenhæng indretter vi os fysisk med interiør, som kan findes i mange andre hjem, de fleste ting er frit tilgængelige for alle, og sidst med ikke mindst, så spiser vi, laver mad, spiller spil og udfører pligter sammen, som i så mange andre hjem. Dette mener vi, er medskabende til et trygt miljø for den unge.

Ærlighed

På Bakkely er vi enormt ærlige. Det betyder, at man altid vil få vores ærlige svar, mening og holdning, hvis personalet og ledelsen bliver spurgt herom. Yderligere betyder det, at de unge vil kunne finde ro i at vide, at der er handling bag de ord, der bliver sagt. Vi skjuler heller ikke noget for de unge, så længe det selvfølgelig ikke overskrider vores tavshedspligt. Vi er ærlige i at fortælle de unge, hvis noget går godt men samtidig også, hvis noget går knap så godt, da vi er overbeviste om, at man med ærlighed kommer længst.

Værdighed

De unge skal anerkendes for dem, de er. Ikke for deres tildelte diagnoser,  men i stedet for det de er bag alle ordene. Derfor lægger vi også stor vægt på blandt andet vores terapiforløb, hvor de unge skal ses og høres, og hvor der bliver gået i dybden med følelser, tanker, og hvad der ellers rører sig hos den unge.

De unge er ligeså meget værd som personalet, hvilket også betyder, at der er repræsentanter med fra de unge, når der fx skal ansættes et nyt personale, da vi mener, det er ligeså vigtigt, at de unge har godkendt personalet såvel som medarbejderne, da de unge og al personalet skal kunne indgå i et samarbejde.

Nysgerrighed

Vi arbejder ud fra den narrative tilgang, hvilket det betyder, at vi altid vil være nysgerrige på at vide, hvad der ligger bag en evt. handling eller ord fra de unge. Vi er drevet af tanken om, at man skal se bag om handlingerne og i stedet se mennesket og intentionen. En handling og en reaktion på noget, skyldes ofte en masse gode intentioner, ønsker, drømme og håb, og det er dem, vi sammen skal forsøge at finde frem til, så de unge kommer til at lære sig selv bedre at kende, og dermed bliver klædt på til verdenen uden for Bakkely.