Go to Top

Pædagogisk værdigrundlag

Et menneske i udvikling er et menneske, som føler sig set, hørt og forstået.

Vi laver ikke unge mennesker om, men lærer dem at blive bedre til at være
dem, de allerede er, på godt og ondt. Sammen med hver enkelt ung skaber vi
det frie og fordomsfrie rum, som giver plads til at opleve sig selv og føle sig oplevet,
som et helt menneske i behandling på Bakkely.

Værdigrundlagets tre søjler:

Det humanistiske menneskesyn
Mennesket er et kreativt individ, der indgår i forpligtende sammenhænge med andre mennesker, som på forhånd opleves som en person med rettigheder, bl.a. retten til liv, frihed, personlig sikkerhed, ansvar, menneskelig værdighed, og som opleves som et aktivt samfundsvæsen.

Det kritiske menneskesyn
Mennesket er både et resultat af det givende samfund, og på samme tid med til at skabe samfundet.

Den eksistentielle opfattelse af livskvalitet
Mennesket har en dybere natur, som fortjener at blive respekteret, og som man kan leve mere eller mindre i overensstemmelse med.

Idegrundlaget / baggrunden
Idegrundlaget og Bakkelys baggrund bygger på en overbevisning og erfaring om, at det er muligt at forene både en terapeutisk og en pædagogisk behandling, således at det munder ud i et bo- og behandlingstilbud.

Et tilbud, der i en enkel beskrivelse er individuel terapi med helhedspædagogiske betragtninger og handlinger.

Opdateret 18. oktober 2018.