Go to Top

Personale

Der stilles krav til medarbejderne

Beboernes “indre vanskeligheder” har betydning for de krav, der stilles til medarbejderne. Derfor kræver det et stærkt og veluddannet personale at ændre de unges opfattelse af sig selv, men det kan lykkes!

Udover personlige kompetencer som f.eks. psykisk robusthed, empati, samarbejdsevne, energi, kreativitet og en høj frustrationstærskel har medarbejderne som gruppe de erfarings- og uddannelsesmæssige kvalifikationer, som er nødvendige for, at der kan udføres et tilstrækkelig kompetent behandlingsarbejde med så udfordrende en gruppe unge som Bakkelys.

På Bakkely lægges ved ansættelse af medarbejdere vægt på både de personlige kompetencer, samt at medarbejdergruppen samlet set rummer psykologisk, socialfagligt, pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale med erfaring.

Alle medarbejdere modtager løbende individuel og fælles efteruddannelse samt supervision.

Udgangspunktet er at man altid kan blive bedre, og kun gennem en konstant personlig udvikling bliver man en god “coach”, vejleder og rådgiver.

Læs om vores kvalitetssikring her
Læs om Bakkelys medarbejdere her
Læs om Bakkelys personaleudvikling 2016
Læs om Bakkelys personaleudvikling 2017
Læs om Bakkelys personaleudvikling 2018-19

Opdateret 25. oktober 2018.