Go to Top

Personlige samtaler

Er der situationer, der specielt er svære at håndtere, tilrettelægges og planlægges personlige samtaler altid hensyntagende og i forhold til handleplanens aftaler. Nøgleordene er gensidig respekt med fokus på de indre kvaliteter for at styrke den enkeltes personlige mål. Processen har til formål at udvikle et bæredygtigt mod, der kan anvendes som redskab for overskridelse af egne begrænsninger og/eller udtrykke følelser og behov. Her igennem opbygges selvtilliden fra et ofte stærkt minimeret selvværd.

Endvidere bør nævnes
at en forandring af den personlig historie altid sætter en proces i gang. En proces der både er blid og krævende, og hvor fuldendelsen forudsætter at lære af sin historie, lære at holde sit fokus mod de nye horisonter og lære at tage vare på sig selv uanset indholdet i den personlige bagage. Og er der situationer, der specielt er svære at håndtere for den unge , i og udenfor Bakkelys rammer, indeholder behandlingen støtte og vejledning til justering af uhensigtsmæssige mønstre eller personlighedstræk.

Vi er meget opmærksomme på, om der er særlige forhold, der skal tages specielt hensyn til, og hvordan de konstruktiv kan tages op og bringes frem.

Vi mener
det er vigtigt at nå frem til at stille realistiske krav til sig selv og sortere i, hvad der er egnes eller andres krav. Sige fra overfor uønskede krav. Kunne være både målrettet, tilpas serviceminded og udvise indlevelsesevne på en nuanceret måde, så det ikke bliver alt eller intet. Personen skal kunne sætte sig selv først, men også sidst, uden at falde tilbage i de gamle mønstre.

Det er
kontaktpersonernes opgave at tale med den unge om de forhold, der skal tages vare på og i nødvendig omfang, i samråd med behandlerteamet, tage stilling til, om der skal iværksættes nye eller anderledes tiltag eller indsatser i forhold til givne situationer.

Dette vurderer vi at kunne realiseres efter en handleperiode på 24 til 36 måneder.

Efterfølgende kan der aftales en opfølgningsperiode, hvor boforløbet kan forlænges, såfremt dette af behandlingsmæssige årsager skønnes nødvendigt.