Go to Top

Skole / arbejde / fritid

Skole
Vi har et tæt samarbejde med de lokale folke-/friskoler, Morsø Handelsgymnasium, Morsø Gymnasium, Thy-Mors HF & VUC, Morsø Produktionsskole o.lign.

Arbejdstræning
Gennem samarbejde med lokalsamfundet og lokale arbejdspladser kan vi tilbyde praktikpladser og arbejdstræning.

På Bakkely er der også mulighed for at deltage i større praktiske projektopgaver.

For både praktikpladser, arbejdstræning og større praktiske projektopgaver gælder; at der ikke vil være tale om lønnet arbejde eller egentligt ansættelsesforhold. Bakkely kan dog i særlige tilfælde udbetale arbejdsdusør ved projektopgaver.

Fritiden
På Bakkely er der mulighed for at udtrykke sig kreativt. Vi har et krea-rum, hvor man kan tegne, male, fremstille smykker, batiktryk, papirklip, syning m.m. Kun fantasien sætter grænser.
Der er ligeledes mulighed for udeaktiviteter som kongespil, stigegolf, boldspil, trampolin, hulebygning, badning, gåture o.lign.

I cykelafstand er der mulighed for individuel dyrkning af sport i lokal idrætshal og -anlæg. Ligeledes er der busforbindelse til svømmehal.

Hjemrejse weekend
Af hensyn til vores planlægning af fællesarrangementer er der ca. hver 4. weekend fælles hjemrejseweekend. I tilfælde af nødvendighed er Bakkely naturligvis åben .

Gæster
Forældre, søskende og venner til vores beboere er meget velkommen til at komme på besøg og evt. overnatning.
Af hensyn til den enkeltes behandling, husets rytme og planlægning skal det dog altid være efter forudgående aftale med personalet. Ved besøg til måltider og ved overnatning betales et nærmere fastsat bidrag til de unges fælleskasse.

Udflugter
Der arrangeres jævnligt udflugter til omegnens seværdigheder eller storbyens tilbud som biografer, museer, koncerter, bowling, stand-up og lign. ( Århus, Aalborg, Holstebro, Viborg, København).

Ferie
To gange årligt arrangerer vi fælles ferierejse i henholdsvis Danmark og udland.

Der planlægges en fælles årlig hjemrejse-ferieuge.