Go to Top

Tillægsdiagnoser

Hvad er OCD – Paragraf 66,  paragraf 107, Paragraf 76, paragraf 142, paragraf 144

OCD er tvangssymptomer af enten eller både/og tvangstanker og tvangshandlinger. Disse handlinger opstår pga. et for højt angst niveau hos personen. Gennem tvangstanker og tvangshandlinger kompenserer personen så angstniveauet minskes.

Hvordan hænger OCD og spiseforstyrrelser sammen?

På en måde er det to særskilte lidelser, hvor det for begge er grundlæggende at den unge lider af stor angst, angst for ikke at magte sin væren i livet, pga. at det altid vil indebære livets manglende forudsigelighed. OCD er handlingsstyrende, i hvilken rækkefølge handlinger skal udføres, eller hvor mange gentagelser handlingerne skal gentages. Eller/både og er OCD tankestyrende ved gentagelser af bestemte ord, remser eller sætninger. En spiseforstyrrelse indebærer ofte at have mange regler ud fra et nærmest tvangspræget tyranni på et meget personligt plan. Det kan være svært at vurdere om reglerne og tvangstanker er del af spiseforstyrrelsen eller dissideret OCD. Spiseforstyrrelsen skygger på en måde over personligheden, og først når skyggerne er væk vil det være muligt at møde den unges reelle personlighed. Og herefter bliver det først tydeligere at vurdere i hvor høj en grad den unge har OCD. Relationerne mellem behandler og den unge er af stor vigtighed. Tillid, tryghed og forudsigelig i fast daglig struktur er her af stor betydning for den unges håb og ønsker for på sigt at møde livets udfordringer.

Hvordan arbejder vi med/behandler vi OCD/spiseforstyrrelser?

Først forestår der et meget målrettet relations arbejde. Tillid, anerkendelse, nærvær og forståelse af begge lidelser er de første afgørende behandlings mål. Herefter støtte og vejledning i hjælpestrategier og kompenserende muligheder med det formål at minimere spiseforstyrrelsens tvang og regler og hvad er eventuelt er OCD. Det er af stor vigtighed at lære sig/give sig lov til på det personlige plan, at det umiddelbart umulige er muligt at ønske sig af livet. Dvs. at gå imod angsten og kognitivt skille symptomerne fra hinanden. Herefter arbejde med i hvilken omfang OCD og spiseforstyrrelse er infiltreret og hvordan de også fungerer hver for sig.

Vi tilbyder bl.a. hjælp ift. Servicelovens paragraf 76 om hjælp til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Hvad er asperger syndrom?

Asperger syndromet hører ind under Autisme spektret. Det kan fremstå forskelligt og samtidig er meget autistiske klassiske symptomer til stede. Personer med asperger lidelse har f.eks. ofte meget specifikke og intense interesseområder, overfølsomhed inden nogle eller alle af vores 7 sanser og mangel på interesse for andre menneskers følelser. Et af asperger lidelsens symptomer er som regel mangel på social forståelse. Dette er ofte årsagen/ medvirkende til et personligt kaos i personens selvopfattelsen. Personen har igennem opvæksten tydeligt følt sig anderledes end andre og dermed følt sig uden for fællesskabet.

Hvordan hænger asperger syndrom og spiseforstyrrelse sammen?

Forvirringen af selvopfattelsen og mangel på socialt fællesskab bevirker at spiseforstyrrelsens disciplin i forhold til mad og sult ”taler” tillokkende til asperger syndromets tendens af specielinteresse. Det giver en grundlæggende følelse af et socialt fællesskab og tilhørsforhold. Det menes at have en positiv indflydelse på personens selvopfattelse.

Hvordan behandles dette hos os?

Behandlingen går ud på at skille de to lidelser ad i forståelse af, hvad er virkningsfuld for spiseforstyrrelsen, og hvad er virkningsfuldt for asperger lidelsen.

Asperger lidelsen har behov for struktur og forudsigelighed samt specielle hensyn til, hvad personen har af negative sanseoplevelser, specielle interesse flader og et stort behov for forudsigelighed i enhver henseende i miljøterapien (hverdagen). Spiseforstyrrelsen behandles i en struktureret hverdag og parallelt igennem forudsigelig madplan og aftalte intervaller inden for nødvendig vægtøgning. Da begge lidelser har et ønske om at være styrende, desværre med modsatrettet interessebehov, er problematikken, hvilket styrende moment det skal være. Netop denne konstellation er behandlingskompliceret.

Når vi har unge med borderline, kan det i enkle tilfælde være i forbindelse med spiseforstyrrelse.

En borderline lidelse hører under personlighedsforstyrrelse kategorien, som regel uden nævneværdig forstyrrelse omkring mad. En mindre overspisning kan være til stede, i sjældne tilfælde overspisning i større grad.

Du er altid velkommen til at kontakte os