Go to Top

Udslusning og efterværn

Bakkelys udslusning er et aftalt tilbud, der kan hjælpe den enkelte med at finde sine grænser og få flyttet de indre forhold i den retning, hvor man kunne tænke sig at komme hen.

Det vigtigste er at få realiteter og visioner til at mødes på et niveau, hvor man er den centrale figur med kontrollen. Det vil sige, at den der har kontrol og overblik, er den der styrer og kan udvikle sig.

Kontrol er den faktor, hvor man arbejder indenfor sine afdækkede grænser, og ved at have denne får man oplevelsen af stabilitet. Målsætningerne skal bare stå i det rette forhold til det overskud, man føler, og derved kan en handling give oplevelser af succesrig konsekvens og gevinst.

Denne fase giver så pludselig nye muligheder for grænseflytning, udad eller fremad imod nye mål.

Det vigtigste er at “jeg kan følelsen” er med hele vejen, og at troen på at det nytter bliver arbejdsredskabet. Hverken mere eller mindre.

Formålet
med Bakkelys udslusningskoncept og et efterværn er at sikre en glidende overgang mellem Bakkely og livet udenfor i egen bolig, så der er tillid til at viderebygge på trygge relationer, som allerede er skabt i behandlingsarbejdet.

Også denne proces er væsentlig for den unges fortsatte succes i en meget sårbar periode, hvor denne står over for både at skulle stå på egne ben og forholde sig til helt nye mennesker i sociale arbejds- eller uddannelsesmæssige situationer.