Visitation

Handlekommunen har alene kompetencen til at indskrive den unge på Bakkely.

Kommunen kan rette henvendelse til Bakkelys administration, som bringer sagen videre til visitationsudvalget. Udvalget består af ledelsen og miljøterapiansvarlige.

Inden indskrivningen kontakter den anbringende Kommune Bakkely, og de nødvendige visitationspapirer fremsendes via Bakkelys e-boks, således at Bakkely har de korrekte og relevante oplysninger, der skal til for at træffe en faglig kvalificeret afgørelse om, hvorvidt den unges behandlingsbehov kan varetages på Bakkely.

I forbindelse med en indskrivning, vil der typisk blive afholdt møder både med handlekommunen, den unge samt familien. Der skal være givet samtykke fra den unge (og forældre hvis den unge er under 18 år) forud for indflytning på Bakkely.

Det er kommunens ansvar at træffe beslutning om anbringelse i samarbejde med forældrene og den unge, ligesom det er kommunens ansvar, at de nødvendige oplysninger, undersøgelser og handleplan forefindes som visitationsgrundlag.

 

Tidsramme

Visitationsmøder afholdes efter forudgående aftale. Sagens akter skal derfor være os i hænde senest 4 hverdage før.

Efter indskrivningen deltager den unges sagsbehandler i statusmøder. Hvor ofte disse afholdes aftales individuelt.
Bakkelys statusbeskrivelser danner udgangspunkt for disse møder og bruges som oplæg til den lovpligtige opfølgning på den unges handleplan. Herudover kan der indkaldes til ad hoc møder.

 

Samarbejdet

Der vil løbende være telefonisk kontakt mellem sagsbehandleren og Bakkely, både vedrørende forhold omkring den unges ophold på Bakkely og i forbindelse med udskrivning og eventuel visitation til efterfølgende foranstaltning.

 

Når den unge fylder 18 år

Handlekommunen kan efter den unges fyldte 18. år træffe beslutning om forlængelse af opholdet til og med det 30. år. Det er alene handlekommunen som beslutter om den unge skal overgå helt eller delvist til Morsø kommune, eller om den unge skal forblive i handlekommunen.

 

Økonomi

-Den unge på Bakkely under 18 år er berettiget til tøj- og lommepenge fra Bakkely
-Den unge på Bakkely over 18 år er berettiget til uddannelseshjælp fra Morsø kommune, hvis ikke den unge     modtager anden form for støtte.  Vi hjælper den unge med   at søge om den økonomiske støtte.