Go to Top

Visitation

Handlekommunen har alene kompetencen til at indskrive den unge på Bakkely.

Kommunen kan rette henvendelse til Bakkelys administration, som bringer sagen videre til visitationsudvalget. Dette består af ledelsen, en medarbejderrepræsentant og vor sygeplejefaglige personale.

Inden indskrivningen kontakter den anbringende Kommune Bakkely, og de nødvendige visitationspapirer fremsendes via Bakkelys e-boks, således at Bakkely har de korrekte og relevante oplysninger, der skal til for at træffe en faglig kvalificeret afgørelse om, hvorvidt den unges behandlingsbehov kan varetages på Bakkely.

I forbindelse med en indskrivning, vil der typisk blive afholdt møder både med handlekommunen, den unge samt familien. Der skal være givet samtykke fra den unge (og forældre hvis den unge er under 18 år) forud for indflytning på Bakkely.

Det er kommunens ansvar at træffe beslutning om anbringelse i samarbejde med forældrene og den unge, ligesom det er kommunens ansvar, at de nødvendige oplysninger, undersøgelser og handleplan forefindes som visitationsgrundlag.

Tidsramme
Visitationsmøder afholdes efter forudgående aftale. Sagens akter skal derfor være os i hænde senest 4 hverdage før.

Efter indskrivningen deltager den unges sagsbehandler i halvårlige statusmøder.
Bakkelys statusbeskrivelser danner udgangspunkt for disse møder og bruge som oplæg til den lovpligtige opfølgning på den unges handleplan. Herudover kan der indkaldes til ad hoc møder.

Der er løbende telefonisk kontakt
mellem sagsbehandleren og Bakkely, både vedrørende forhold omkring den unges ophold på Bakkely og i forbindelse med udskrivning og eventuel visitation til efterfølgende foranstaltning.

Når de unge fylder 18 år bliver nærkommunen Morsø Kommune, og denne kan evt. vælges som handlekommune.
Handlekommunen kan efter den unges fyldte 18. år træffe beslutning om forlængelse af opholdet til og med det 30. år. Her er det Bakkelys opgave at sikre, at overgangen fra den tidligere kommune til Morsø Kommune foregår så smidigt og nænsomt som muligt, mest af hensyn til den unge.

Opdateret 18. oktober 2018.

Find mere info her