Go to Top

Dagligdagen

Hverdagslivet på Bakkely

  • Dagen starter med, at de unge vækkes mellem kl. 6.00 – 7.30 efter individuelle aftaler. Herefter står den unge op og går i bad. Der spises morgenmad i fælleshuset kl. 8.00, og efterfølgende afholdes et kort morgenmøde, hvor de unges dag gennemgås, der gives evt. svar på spørgsmål / ønsker og vigtige informationer viderebringes mv Herefter starter Bakkelys interne lærings og aktivitetsprogram kl.9.00 med en gåtur. Gåturen er obligatorisk for dem der er hjemme, med mindre det er i modsætning til ønsket vægtforøgelse, for beboere med spiseforstyrrelser.
  • Andre unge passer beskæftigelse eller andre aktiviteter udenfor Bakkely.
  • Der er frokostpause for de unge kl. 12.30 – 13.00
  • Kl.15.30 afholdes der et møde i fælleshuset, hvor generel information igen udveksles, mellem de unge og personalet og hvor et program for resten af dagen og aftenen etableres.
  • Eftermiddagen kan byde på aktiviteter, for eksempel; spil, computeraktiviteter, besøge hinanden på værelserne, bage kage, være i haven, male, mv.
  • Kl. 18.30 spises der aftensmad i fælleshuset og herefter fortsætter de unges aktiviteter. Kl. 20.00 skaber personalet mulighed for fælles aftenhygge med te og kaffe. Aktiviteter uden for huset med støtte fra personalet kan være; byture, en tur i biografen, svømmehal, en tur på café osv.
  • Endelig er der mulighed for selvstændigt at gå til aktiviteter i ungdomsskoleregi, musikskoler, til kørekortundervisning, idrætsforeninger m.m.
  • Alle unge har et individuelt ugeskema, som kan tydeliggøre dagenes aktiviteter, arbejde, skole og pligter
  • Kl. 22.00 skal der være ro i husene og kl. 22.30 skal de unge være i seng.