Go to Top

Målgruppe

Unge som har ondt i livet – en kamp mod spiseforstyrrelse, depression, borderline eller andre psykiske lidelser.

Fakta om målgruppen
Det er karakteristisk for en del af målgruppen, at den har vist tendens til at “falde igennem” i forhold til tidligere behandlingstilbud, eller har vist sig “vanskelige at nå” i mere forpligtende kontakter.

Det er unge, som har ondt i livet, og som oplever sig selv som usikre, angste, utilstrækkelige eller som værende anderledes, og som ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller med en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er store muligheder på Bakkely
Da vi organiserer og planlægger hverdagen i tid, sted og rum og er optaget af indholdet, og de relationer de unge indgår i med hinanden og med os som personale.

Vores miljøterapeutisk samvær
bygges primært op omkring samværssituationerne og gennem de konkrete daglige aktiviteter. Det giver os mulighed for at arbejde med de problemstillinger eller problematikker, der fylder uhensigtsmæssigt og forhindrer fri konstruktiv udfoldelse.

Vi har tilbud med psykiatrisk behandling
hvor vi som institution benytter psykiatrisk konsultation, hvor der foretages opklarende interviews, koordinering af tiltag omkring medicinordinering / ændring, virkninger eller bivirkninger.

Fysisk sygdom
og anden medicinsk behandling af fysisk lidelse varetages af egen praktiserende læge.

Bakkelys sygeplejefaglige personale
har udover den faglige viden, kompetencen til at varetage administreringen og udleveringen af alt medicinsk behandling.

Vi har et tilbud med psykolog behandling
hvis det skønnes nødvendigt, eller der inden indskrivningen til Bakkely, fortløbende har været samtaler. Forudsætningen for en fortsættelse vurderes altid med henblik på, – at forløbet og de individuelle samtalerne er til gavn for den enkeltes udvikling, sammenholdt med handleplanes indhold og øvrige aftaler.

Med spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi
har Bakkely stor erfaring med gode resultater. Vi modtager unge direkte fra psykiatriske afdelinger eller fra Centre for Spiseforstyrrelser. Herudover har vi også erfaring med unge, der endnu ikke har været indlagte, men hvor den ambulante behandling ikke har været tilstrækkelig, – da der skal større fokus på den adfærdskorrigerende indsats.

Vi har en fast struktur
omkring mad, måltider, motion og vægt og har en faseinddelt behandlingsplan, heri et samarbejde med godkendt og specialiseret diætist.

Læs også om visitation

Opdateret 18. oktober 2018.